Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
Strona Główna | Przydatne Linki09.12.2014
Nawigacja
Strona Główna
Historia Jastrzębia
Rys Historyczny Szkoły
O Patronie
Dokumenty Szkolne
Prawa i Obowiązki Ucznia
Plan Zajęć
Plan Pracy SU na rok 2013/14
Galeria
Przydatne Linki
Kontakt

KONTAKT
http://cms-designs.de
PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2013/2014

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W JASTRZĘBIU
NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I Cele:
a) Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która prowadzi do identyfikowania się z celami i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej
inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności.
b) nadrzędnym celem pracy samorządu jest wdrażanie uczniów do aktywnej, twórczej pracy tak, by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania.
c) Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II Zadania samorządu na rok szkolny 2013/2014:
Samorząd realizuje zadania zawarte w planie wychowawczym i dydaktycznym szkoły. Szczególnie zwraca uwagę na:
- znajomość przez dzieci swoich praw i obowiązków
- kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane zadania
- dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole
- przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w salach lekcyjnych, na korytarzach, na terenie szkoły i poza szkołą
- tworzenie warunków samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte samodzielnie działania
- rozwój zainteresowań naukowych, kulturalnych i sportowych
- tworzenie warunków i indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych
- tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami
- podtrzymywanie tradycji
- włączenie rodziców w sprawy szkoły
- organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
- zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i nauczycielami,

III Działania stałe:
- spotkania z przedstawicielami samorządów klasowych,
- współorganizowanie imprez szkolnych,
- działania podejmowane w odpowiedzi na propozycje współpracy w akcjach podejmowanych przez różne instytucje
- wywieszanie aktualnych informacji o pracy samorządu oraz przygotowanie gazetki związanej z obowiązującą w danym czasie tematyką
- współpraca z fundacjami organizującymi akcje charytatywne
- działania wynikające z aktualnej sytuacji


Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:
1. Rozwijanie samorządności:
a) Opracowywanie planu pracy SU.
b) Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
c) spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze Statutem Szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
d) Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.
e) Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.
f) Pomoc koleżeńska.

2. Akcje charytatywne.
a) Udział w akcjach charytatywnych wynikających z potrzeb.
b) Włączenie się do akcji „ Pomóż i Ty”.

3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska:
a) Udział w akcjach ekologicznych: „Sprzątania świata”.

4. Kultura spędzania wolnego czasu – imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe.
a) Zabawa andrzejkowa.
b) Mikołajki.
c) Zabawa karnawałowa.
d) Pierwszy dzień wiosny.
e) Dzień Dziecka.
f) Dyskoteki szkolne.

5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów.
a) Szkolny Konkurs Kolęd
b) Najpiękniejsza klasowa choinka
c) Najzabawniejsza kartka walentynkowa.
d)Wiersz lub piosenka dla mamy
e) Wspieranie organizacji konkursów przedmiotowych.

6. Obchody rocznic narodowych oraz uroczystości szkolnych
a) Dzień Edukacji Narodowej.
b) Święto Niepodległości.
c) Boże Narodzenie.
d) Poczta walentynkowa
d) Rocznica Konstytucji 3 Maja.
e) Dzień wiosny.
f) Dzień Unii Europejskiej.
g) Dzień Dziecka.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Zegar
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie